Rejsuj.pl jest społecznością skupiającą żeglarzy. Zapoznaj się z doświadczeniem żeglarskim swoich znajomych, obejrzyj zdjęcia i wideo z rejsów.
Rejsuj.pl to także największa multimedialna baza danych o jachtach.
Zaplanuj z Rejsuj.pl kolejny sezon i umów się na rejs ze znajomymi!

Twoja przeglądarka jest bardzo stara i wymaga uaktualnienia!


Załoga portalu Rejsuj.pl rekomenduje aktualizację Internet Explorera do najnowszej wersji.

Informacja dla żeglarzy

Data:  2011-08-30 17:29:24
Ocena:
  Żródło: www.pya.org.pl/pzz/
Nowa ustawa o bezpieczeństwie morskim wprowadza kilka porządkujących zmian w zakresie uprawiania żeglugi jachtami morskimi. Podstawową zmianą jest wprowadzenie podziału jachtów morskich na jachty rekreacyjne oraz jachty komercyjne.
Zmiany nie dotyczą przepisów dla jachtów rekreacyjnych o długości całkowitej do 15 m. Odnośnie takich jednostek zachowana została liberalizacja z 2007 r.

W projekcie ustawy doprecyzowane zostały poszczególne wymagania dla jachtów komercyjnych oraz rekreacyjnych o długości całkowitej pow. 15 m w celu zapewnienia bezpieczeństwa jednostek znajdujących się na akwenach morskich oraz osób znajdujących się na ich pokładzie.

Wprowadzono zasady i reguły przewożenia pasażerów na jachtach komercyjnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom korzystającym z usług armatorów takich jachtów niezbędne jest wprowadzenie osobnych wymagań odpowiadających tej specyfice żeglugi komercyjnej. Regulacje spowodują, że osoby (pasażerowie) chcące skorzystać z atrakcji jakie niesie ze sobą podróż morska, będą bezpieczne w trakcie takich rejsów. Należy tutaj zaznaczyć, że wymagania dla jachtów komercyjnych używanych do czarterowania statku bez załogi ograniczone zostały do spełniania kryteriów w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia (m.in. w środki ratunkowe i sygnalizacyjne, nawigacyjne, urządzenia radiokomunikacyjne, przeciwpożarowe). Oznacza to w praktyce, że jachty te obowiązane będą do posiadania Karty Bezpieczeństwa. W przypadku załogi dalej obowiązywać będą patenty żeglarskie lub motorowodne. Zakwalifikowanie statków jako jachty komercyjne ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostek czarterowanych znajdujących się na akwenach morskich oraz osób znajdujących się na ich pokładzie.

Kwestie przewozu pasażerów na jachtach komercyjnych zostały uproszczone w stosunku do żeglugi pasażerskiej. Pozostało ograniczenie przewożonych pasażerów do 12 osób zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Wprowadzenie rejestracji pasażerów zwiększy skuteczność służby SAR, dzięki możliwości udzielenia szybkiej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Powyższe regulacje mają na celu stworzenie odpowiednich warunków dla przedsiębiorcy, który chce prowadzić uczciwą działalność stosując się do obowiązujących przepisów, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom bezpieczeństwa osobom zainteresowanym korzystaniem z takich usług. Konieczne jest, żeby statek komercyjny był odpowiednio wyposażony i przygotowany do przewozu pasażerów oraz obsadzony odpowiednio wyszkoloną załogą. W nowej ustawie znalazły się uregulowania dotyczące kwalifikacji załóg jachtów morskich z podziałem na jachty rekreacyjne i komercyjne. Dla jachtów rekreacyjnych oraz komercyjnych odpłatnie udostępnianych (czarterowanych) bez załogi

kwalifikacje pozostawiono bez zmian i obowiązywać będą przepisy określone przez ministra właściwego ds. sportu, czyli patenty żeglarskie.

Dla podniesienia bezpieczeństwa żeglugi oraz osób przebywających na jachtach podczas rejsów komercyjnych, wprowadzona zostanie nowa grupa kwalifikacji w zakresie kierowania oraz bezpiecznej obsługi jachtów komercyjnych. Kwalifikacje z tej grupy są nieobligatoryjne i stworzone zostały dla osób, które chcą powiązać przyszłość z zawodowym żeglarstwem. Oznacza to, że obecne kwalifikacje sportowe będą również obowiązywały na jachtach komercyjnych pod warunkiem posiadania 3 świadectw przeszkolenia STCW w zakresie: indywidualnych technik ratunkowych (ITR); ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego (PPOŻ); elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej (MED).

W związku ze zmianami, minimalnymi kwalifikacjami uprawniającymi do prowadzenia poszczególnych kategorii jachtów są:

- dla jachtów rekreacyjnych:
  • patenty żeglarskie i motorowodne;
- dla jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi:
  • patenty żeglarskie i motorowodne;
- dla pozostałych jachtów komercyjnych:
  • patenty żeglarskie i motorowodne uzupełnione 3 świadectwami przeszkoleń podstawowych STCW dla minimalnej załogi (w przypadku udostępniania jachtu tylko ze skiperem, świadectwa przeszkoleń wymagane będą tylko od skipera)
  • kwalifikacje zawodowe marynarzy uzupełnione o specyfikę uprawiania żeglugi na jachtach morskich z aktualnymi świadectwami przeszkoleń podstawowych STCW, albo
  • zawodowe patenty żeglarskie.

Powyższe zestawienie przedstawia minimalne kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk na jachtach morskich. W związku z tym kwalifikacje uprawniające do prowadzenia jachtów komercyjnych uprawniają również do prowadzenia jachtów rekreacyjnych bez spełniania dodatkowych wymagań.

Rozwijający się światowy rynek żeglarstwa komercyjnego stwarza zapotrzebowanie na osoby posiadające żeglarskie kwalifikacje zawodowe (wymienione jako ostatnie). W Polsce odbywają się już szkolenia prowadzone na podstawie programów szkoleniowych administracji morskich innych państw.

Wprowadzenie jachtingu komercyjnego pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z usług świadczonych przez jachty komercyjne poprzez zapewnienie właściwego wyposażenia oraz obsadzenia odpowiednio przeszkoloną załogą. Uprości to również pracę na jachtach osobom posiadającym obecnie kwalifikacje zawodowe zgodne z STCW czy krajowe kwalifikacje, w tym rybackie.
Zobacz ofertę rejsów na sezon
01
Gru
2024
Kryptowaluty
Kategoria: inne
Wrocław
15
Lis
2025
Labrador
Kategoria: szanty
Warszawa