Rejsuj.pl jest społecznością skupiającą żeglarzy. Zapoznaj się z doświadczeniem żeglarskim swoich znajomych, obejrzyj zdjęcia i wideo z rejsów.
Rejsuj.pl to także największa multimedialna baza danych o jachtach.
Zaplanuj z Rejsuj.pl kolejny sezon i umów się na rejs ze znajomymi!

Twoja przeglądarka jest bardzo stara i wymaga uaktualnienia!


Załoga portalu Rejsuj.pl rekomenduje aktualizację Internet Explorera do najnowszej wersji.

Patenty żeglarskie w Polsce

Data:  2011-08-03 21:02:09
(głosów: 4)
Ocena:
  Żródło: www.pya.org.pl/pzz/
Krótki opis wymogów i uprawnień dotyczących patentów żeglarskich, które można zdobyć w Polsce oraz informacje o wyrabianiu duplikatów czy wymianie starych patentów na nowe.


PATENTY PODSTAWOWE
Polskie podstawowe patenty żeglarskie wg rozporządzenia Ministra Sportu z 09.06.2006 (NOWE PATENTY)

ŻEGLARZ JACHTOWY


Od osoby ubiegającej się o patent żeglarza jachtowego wymagane jest:
 1. Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 2. Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku osoby niepełnoletniej,
 3. Ukończenie 12 roku życia,
 4. Ukończenie szkolenia na patent żeglarza jachtowego.

Aby uzyskać patent żeglarza jachtowego wymagane jest:
 1. Zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ,
 2. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej oraz za wydanie patentu

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego uprawniona jest do*:
 1. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
 2. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 8,5 m po wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej.

* W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia posiadających patent żeglarza jachtowego do realizowania przyznanych im uprawnień wymagany jest nadzór osoby pełnoletniej posiadającej co najmniej patent żeglarza jachtowego.

STERNIK JACHTOWY


Od osoby ubiegającej się o patent sternika jachtowego wymagane jest:
 1. Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 2. Ukończenie 18 roku życia,
 3. Odbycie stażu pełnomorskiego w wymiarze co najmniej 200 godzin w minimum dwóch rejsach (potwierdzone opiniami z rejsów),
 4. Ukończenie szkolenia na stopień sternika jachtowego.

Aby uzyskać patent sternika jachtowego wymagane jest:
 1. Zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ,
 2. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej oraz za wydanie patentu.

Osoba posiadająca patent sternika jachtowego uprawniona jest do:
 1. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
 2. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po:
 • wodach Morza Bałtyckiego i innych mórz zamkniętych,
 • innych wodach morskich w strefie do 20 mil morskich od brzegu.

Na podstawie powyższych patentów nie można uzyskać żadnego patentu motorowodnego. Jednakże istnieje możliwość zweryfikowania patentu sternika jachtowego na międzynarodowy patent żeglarski ISSA stwierdzający kwalifikacje do rekreacyjnego prowadzenia jachtów żaglowych do 24 m długości kadłuba bez ograniczeń akwenu.

PATENTY PEŁNOMORSKIE

JACHTOWY STERNIK MORSKI


Od osoby ubiegającej się o patent jachtowego sternika morskiego wymagane jest:
 1. Ukończenie 18 roku życia,
 2. Posiadanie patentu sternika jachtowego,
 3. Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 4. Od momentu uzyskania patentu sternika jachtowego odbycie minimum trzech rejsów o łącznym czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w tym co najmniej 200 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej od 12 do 18 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m,
 5. Złożenie przed zespołem weryfikacyjnym PZŻ wniosku o wydanie patentu jachtowego sternika morskiego wraz z kompletem zaświadczeń oraz opinii z rejsów.

Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego uprawniona jest do:
 1. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
 2. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

KAPITAN JACHTOWY


Od osoby ubiegającej się o patent kapitana jachtowego wymagane jest:
 1. Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 2. Posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego,
 3. Od czasu uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego odbycie minimum sześciu rejsów pełnomorskich o łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości całkowitej od 10 do 18 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m,
 4. Złożenie przed zespołem weryfikacyjnym PZŻ wniosku o wydanie patentu kapitana jachtowego wraz z kompletem zaświadczeń oraz opinii i kart rejsów samodzielnie prowadzonych.

Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego uprawniona jest do:
 1. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych oraz po wodach morskich bez ograniczeń.

Patenty jachtowego sternika morskiego i kapitana jachtowego upoważniają osoby, które posiadają także patent starszego sternika motorowodnego do prowadzenia jachtów motorowych, do których prowadzenia wymagany jest patent morskiego sternika motorowodnego i kapitana motorowodnego.

WYMIANA STARYCH PATENTÓW NA NOWE

Osoby posiadające tzw. stare patenty żeglarskie czyli wydane przed 2006 rokiem, chcące wymienić je na nowe patenty:

 • Żeglarza jachtowego na żeglarza jachtowego,
 • Sternika jachtowego na sternika jachtowego,
 • Jachtowego sternika morskiego na jachtowego sternika morskiego,
 • Jachtowego kapitana żeglugi wielkiej, jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej, kapitana jachtowego na kapitana jachtowego

powinny przesłać lub dostarczyć osobiście do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (ul. Ludwiki 4 , 01-226 Warszawa) następujące dokumenty:

 • Oryginał patentu*,
 • Wniosek o wymianę patentu ze zdjęciem,
 • Kserokopię dowodu wpłaty kwoty 50 zł (lub 25 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat) na konto bankowe Polskiego Związku Żeglarskiego: Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146.

* W przypadku braku oryginału patentu dodatkowo wymagane jest:

 • Zaświadczenie z Okręgowego Związku Żeglarskiego, który wystawił poprzedni dokument,
 • Pisemne oświadczenie o utracie patentu,
 • W przypadku zmiany nazwiska należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego bądź aktu ślubu.

DUPLIKAT NOWEGO PATENTU

W celu uzyskania duplikatu "nowego" patentu, (tzn. wydanego po 2006 roku przez PZŻ, w formie niebieskiej plastikowej karty) należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa) kserokopię dowodu wpłaty kwoty 50 zł (lub 25 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat) na konto bankowe Polskiego Związku Żeglarskiego: Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146. Potwierdzenie opłaty może być przesłane mailem na adres j.kowalczuk@pya.org.pl, m.ciosek@pya.org.pl. W tytule należy wpisać "Opłata za duplikat patentu" oraz podać imię, nazwisko i datę urodzenia.
Zobacz ofertę rejsów na sezon
01
Gru
2024
Kryptowaluty
Kategoria: inne
Wrocław
15
Lis
2025
Labrador
Kategoria: szanty
Warszawa