Rejsuj.pl jest społecznością skupiającą żeglarzy. Zapoznaj się z doświadczeniem żeglarskim swoich znajomych, obejrzyj zdjęcia i wideo z rejsów.
Rejsuj.pl to także największa multimedialna baza danych o jachtach.
Zaplanuj z Rejsuj.pl kolejny sezon i umów się na rejs ze znajomymi!

Twoja przeglądarka jest bardzo stara i wymaga uaktualnienia!


Załoga portalu Rejsuj.pl rekomenduje aktualizację Internet Explorera do najnowszej wersji.

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - aktualny stan

Data:  2012-07-08 09:58:24
(głosów: 2)
Ocena:
  Żródło: zozz.com.pl
rwa finałowy etap realizacji dużego programu inwestycyjnego pod nazwą Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - Projekt Cywilizacyjny, szacowanego obecnie na około 240 milionów złotych.
Projekt, od jego narodzin gorąco wspierany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, dzięki przemyślanej propozycji optymalnego wykorzystania naturalnego bogactwa regionu, jakim są zachodniopomorskie akweny, służy rozwojowi gospodarczemu, niesie w sobie spory ładunek wartości świetnie służących promocji regionu oraz poszczególnych gmin i uczestniczących w nim miejscowości. Unikatowość projektu polega na jego wybitnie społecznym charakterze. Z oddolną inicjatywą stworzenia całej sieci portów i przystani żeglarskich, zapewniających godne i bezpieczne warunki postoju dla coraz liczniejszych krajowych i zagranicznych jachtów przemierzających szlak wodny Odry, Jeziora Dąbie, Zalewów Szczecińskiego i Kamieńskiego oraz południowego Bałtyku, wystąpili sami żeglarze. Mając porównanie z warunkami spotykanymi u naszych zachodnich i północnych sąsiadów, silnie odczuwali niedostatki tutejszej infrastruktury portowej, a przy tym widoczny brak zainteresowania większości włodarzy miast i gmin potencjałem wynikającym z położenia nad tak atrakcyjnymi żeglarsko akwenami.

Upatrując szansę na zmianę tej sytuacji w rodzącej się możliwości skorzystania z pomocy unijnej, jako zawiązane w roku 2004 Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego “Pomost” złożyli do Urzędu Marszałkowskiego formalny wniosek w wpisanie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Jak wspomina Zbigniew Jagniątkowski, pomysłodawca, inicjator i lider projektu, prezes Stowarzyszenia “Pomost”, zamysł przekonania kilkunastu gmin i organizacji żeglarskich do skoordynowanej inwestycji, wymagał niezliczonej ilości wyjazdów, spotkań i obfitej korespondencji. Podstawowa trudność tkwiła w mentalności wielu partnerów, uważających budowę lub modernizację przystani jachtowej za podarunek dla bogatych posiadaczy jachtów, a nie dostrzegających w tym szansy rozwojowej dla swojej gminy.

Pierwotnie projekt zakładał stworzenie sieci 28 portów i przystani żeglarskich na trasie od nadodrzańskiej Widuchowej po Darłowo. Ostatecznie list intencyjny podpisało we wrześniu 2008 roku 19 podmiotów, w tym zainteresowane kluby i organizacje żeglarskie. Większość z nich, podczas późniejszych negocjacji w Urzędzie Marszałkowskim, posługiwała się dokumentacją opracowaną na ich zlecenie przez Stowarzyszenie “Pomost”. Szybko też okazało się, że zapisana w RPO wówczas - wydawało się - gigantyczna kwota 25 milionów euro, dalece nie wystarczała na zapewnienie podstawowych potrzeb dla wszystkich ubiegających się o unijne wsparcie. Dla kilku partnerów przeszkodą nie do przezwyciężenia okazała się także konieczność wniesienia własnego wkładu finansowego. Mimo tych i innych trudności i perturbacji, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski szybko przeistaczał się ze sfery pomysłu w realnie trwające inwestycje.

Z czasem pojawiła się możliwość, z której skrzętnie skorzystali szybko uczący się obowiązujących procedur beneficjenci unijnej pomocy, sięgnięcia także do innych źródeł dofinansowania: INTERREG IVA, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Sektorowego Programu Operacyjnego “Ryby”, a przede wszystkim Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG, działanie 8.4), którego beneficjentem jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Przedstawiony przez ZROT projekt w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, obejmujący 11 inwestycji wartości 86 milionów złotych, jako jedyny z terenu zachodniej Polski zatwierdzony przez Polską Organizację Turystyki, zaowocował dofinansowaniem wysokości blisko 53 milionów złotych.

To co przed kilkoma laty dla wielu wydawało się być mrzonką, staje się faktem. Oto konkrety:

· Gryfino. Trwa budowa około 300-metrowego nabrzeża, w tym portu jachtowego dla około 60 jachtów.

· Jacht Klub AZS w Szczecinie. W ubiegłym roku przybył pływający pomost (woda pitna, energia elektryczna) dla 30 jachtów.

· SEJK Pogoń w Szczecinie. Zakończono już dwukrotne powiększanie akwatorium przystani. Docelowo przybędzie tu około 120 miejsc postojowych.

· Centrum Żeglarskie w Szczecinie. Dawna przystań Pałacu Młodzieży w trakcie rozbudowy nabrzeży i obiektów lądowych. Powstaje przystań zdolna przyjąć do 200 jachtów. Zbudowano już duży hangar, domki kempingowe, budynek administracyjny, sanitariaty, sale dydaktyczne.

· Przystań Miejska na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie. Ma być gotowa na przyjęcie w przyszłym roku uczestników finału The Tall Ships’ Race. Będą miejsca postojowe dla 160 jachtów, nowoczesna infrastruktura przystaniowa.

· Lubczyna (gmina Goleniów). Prace rozpoczną się jesienią br. Zostaną zmodernizowane i rozbudowane nabrzeża, pogłębione akwatorium. Przybędzie około 60 miejsc postojowych dla jachtów.

· Trzebież. Nowy użytkownik przystani przygotowuje dokumentację modernizacji nabrzeży.

· Nowe Warpno. W planach budowa nowej przystani nad Jeziorem Nowowarpieńskim.

· Stepnica. Wiosną br oddana żeglarzom zmodernizowana przystań na Kanale Młyńskim mieści nawet 300 jachtów.

· Gmina Stepnica posiada także nowo wybudowane przystanie jachtowe w Gąsierzynie (10 miejsc postojowych) i Kopicach (40 jachtów o mniejszym zanurzeniu).

· Wolin. Jeszcze w bieżącym roku powstanie przystań dla 60 jachtów. Koszt około 4 milionów złotych.

· Wapnica (gmina Międzyzdroje). Trwa budowa nowej przystani dla 55 jachtów.

· Kamień Pomorski. Oddana na początku czerwca br zbudowana od podstaw marina dysponuje 240 miejscami postojowymi oraz pełnym zapleczem socjalnym i technicznym.

· Świnoujście. W Basenie Północnym rozbudowana została nowoczesna marina, mogąca teraz przyjąć nawet do 400 jachtów. Jej oficjalne otwarcie wyznaczono na początek lipca.

· Dziwnów. Trwają prace przy budowie, od podstaw, nowej mariny. W wykopywanym obecnie półkolistym basenie powstanie około 50 miejsc postojowych.

· Kołobrzeg. W czerwcu br nastąpiło oficjalne przekazanie żeglarzom pięknej mariny zdolnej jednorazowo przyjąć 50 jachtów.

· Darłowo. Trwają ostatnie przygotowania do urządzenia basenie rybackim, jeszcze w bieżącym roku, mariny zdolnej przyjąć 70 jachtów,

Zbigniew Jagniątkowski:

W przyszłym roku zakończy się etap realizacji inwestycji. My - teraz jako Związek Portów i Przystani Jachtowych - Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim przystępujemy do promocji Szlaku - jako świetnego produktu turystycznego. Łączymy siły zainteresowanych gmin, operatorów szlaku, samorządów i wszystkich zainteresowanych skuteczną promocją regionu. Naszym celem jest stworzenie sieciowego produktu turystycznego, przynoszącego liczące się profity lokalnym społecznościom. Jestem przy tym przekonany, że istniejące naturalne połączenie drogą wodną Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego z budowaną na wschodnim wybrzeżu Pętlą Żuławską to szansa stworzenia ponadregionalnego produktu turystycznego, którego konkurencyjna pozycja umożliwi uzyskanie miana flagowego produktu polskiej turystyki.

Warto podkreślić, że od początku całe to przedsięwzięcie na wiele sposobów wspiera Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, który w turystyce upatruje szanse gospodarczego rozwoju regionu.Zygmunt Kowalski
Foto: Janusz Charkiewicz i Zygmunt Kowalski
Żródło: Nadmorski Przegląd Gospodarczy BiP Nr 5 (113)/2012 www.bipress.pl

Zdjęcia

Zobacz ofertę rejsów na sezon
01
Gru
2024
Kryptowaluty
Kategoria: inne
Wrocław
15
Lis
2025
Labrador
Kategoria: szanty
Warszawa